Demokrati, deltagande och transparens

down

Democracy Upgraded tror på att förbättra, utveckla och nyskapa vår demokrati. Vi tror på att förflytta makt och mandat att formulera samhällets problem och lösningar.